CENÍK


                                                                                                      pojištěný                        nepojištěný 


Jednorázové vyšetření                                                    hrazeno ZP                              500 Kč

Vstupní vyšetření nového pacienta                               hrazeno ZP                              1000 Kč

Preventivní prohlídka  2xročně                                      hrazeno ZP                              500 Kč

Digitální snímkování RTG                                                hrazeno ZP                              250 Kč

Panoramatický rentgen (OPG)                                        hrazeno ZP                              500 Kč

 Anestezie                                                                         hrazeno ZP                             250 Kč 

Dentální hygiena:

Dentální hygiena (30-45 min)                                                                            800 - 1200 Kč
Komplexní vstupní dentální hygiena s Air Flow                                              1200 - 1400 Kč
Ordinační/Domácí bělení zubů (Zoom - night white)                                         6000 Kč

Konzervační ošetření: 

Skloionomerní výplň (bílá, dle počtu plošek)                                                    800 - 1200 Kč
Skloionomerní rekonstrukce hrbolků zubu                                                     1200 - 1500 Kč
Fotokompozitní výplň (estetická, bílá, dle rozsahu)                                        1000 - 1500 Kč
Fotokompozitní rekonstrukce hrbolků zubu (estetická)                                 1500 - 2000 Kč

Endodontické ošetření:

Reendodoncie (1.koř. kanálek )                                                                                 1500 Kč
Endodoncie - 1. koř. kanálek                                                                                    1200-1500 Kč
Endodoncie - stolička (dle počtu koř. kanálků)                                                       3600-4800 Kč
Postendodontická dostavba pomocí FRC čepu (dle počtu čepů)                         1500-2000 Kč

Protetické výrobky - fixní:

Metalokeramická korunka                                                                                     4000-4500 Kč
Celokeramická korunka Zircon, E-MAX                                                                6000 Kč
Keramická fazeta                                                                                                    6000-8000 Kč 
Keramické a kompozitní overlay                                                                            4500-5000 Kč 

Protetické výrobky - snímatelné totální a částečné:

Celková náhrada v HČ - imediátní                                                                       55000 Kč
Celková náhrada v DČ - imediátní                                                                       55000 Kč
Snímatelná zubní náhrada DEFLEX                                                                     6000-9000 Kč
Celková náhrada definitivní DČ a HČ                                                                  (hrazeno ZP)

Chirurgické ošetření:

                                                                                 pojištěný pacient                  nepojištěný pacient
Extrakce dočasného zubu                                         (hrazeno ZP)                          300 Kč
Jednoduchá extrakce zubu                                       (hrazeno ZP)                          500 Kč
Komplikovaná extrakce zubu                                     (hrazeno ZP)                   1200-2500 Kč

Implantologické ošetření:

Vstupní vyšetření (zhodnocení možností implantace a zhotovení cenového plánu)            500 kč 
Implantace dentálního implantátu NeoBioTech IS III                                                  12000-15000 Kč
Zhotovení korunky na implantát                                                                                  8000-14000 Kč

U nás zaplatíte jen to, co je nutné!

Naše ordinace má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny bohužel hradí pouze část výkonů, a to většinou pouze v té nejzákladnější variantě.
Ve většině případů postupy jsou takové, že nejprve stanovíme léčebný plán, který vede ke kompletnímu uzdravení pacienta. Všechny výkony jsou detailně kalkulovány. Nabízíme i výkony alternativní. Pacient si tak obvykle vybírá ze dvou i více možných variant.
Detailní rozpis cen všech našich výkonů si můžete vyžádat u nás v zubní ordinaci u sestřičky.Současný systém veřejného zdravotního pojištění poskytuje svým pojištěncům (tedy Vám) plnou úhradu za preventivní prohlídky, a to dvakrát ročně. Plně hradí i rentgenové snímky, extrakce zubů a anestezie. Nicméně ostatní léčebné výkony, které většina našich klientů požaduje jsou považováne za nadstandardní péči, tudíž nejsou jimi hrazené. My se domníváme, že nejde o žádný nadstandard, spíš o poctivý standard. Kvalitní ošetření vyžaduje kvalitní personál, který se stále vzdělává, kvalitní materiály a nové technologické postupy. Specializujeme se na kvalitní estetickou práci, endodoncii a protetiku. Takovou péči není možné zajistit prostředky ze zdravotního pojištění.

    Moc se na Vás těšíme